Biståndet, som beviljades den 27 juli 2015, verkställdes inte fören den 1 april 2016, först nio månader senare. Därför döms nu kommunen att betala 10 000 kronor till staten av förvaltningsrätten. Beloppet är den lägsta lagstadgade avgiften som en kommun kan tvingas betala om den överträder verkställighetstiden.

På kommunen menar man att man inte hade möjlighet att erbjuda en plats på särskilt boende, eftersom det funnits en obalans mellan tillgång och behov. Därför har man nu beslutat att bygga 165 nya lägenheter fram till 2020. Under samma period ska kommunen även rusta upp 284 befintliga lägenheter så att de uppfyller dagens krav.