Därför kommer Norrköpings kommun under hösten skicka ut en informationsbroschyr till alla invånare för att uppmärksamma dem om att de bör ha en så kallad god "civil beredskap" vid kris.

Informationen i kommunens broschyr kommer att baseras på civilförsvarets kampanj "72 timmar" och handlar om, som namnet antyder, att man ska kunna klara sig i tre dygn vid en nödsituation. Det kan till exempel handla om hur man bäst håller värmen i hushållet och vilken typ av mat man alltd bör ha hemma. Tidigare har bland andra Göteborgs kommun gett ut liknande information till sina invånare.

– Av samma orsaker som man har en förbandslåda hemma, behöver man också ha lite förnödenheter för att klara ett längre avbrott i infrastrukturen, berättar Jan Alsander, utbildningschef vid civilförsvarsförbundet, som varit med och skapat kampanjen 72 timmar.

Artikelbild

| (arkiv) Transistorradio. P4 sänder vid nödlägen där annan kommunikation är utslagen.

Han vänder sig samtidigt emot så kallad "prepping" där vissa överlevnadsentusiaster går så långt att de bygger egna bunkrar.

– Meningen är ju inte att man ska behöva ha så mycket grejer hemma att man klarar sig i flera månader. "Prepping" är lite kontraproduktivt och skrämmer bort människor istället. Har man förnödenheter för tre dygn så klarar man sig i allmänhet också mycket längre, kanske uppemot en vecka, säger Jan Alsander, som särskilt trycker på behovet av information.

– Att kunna ta emot information är kanske är det allra viktigaste faktiskt. Det är alltid svårt att gradera vad som är viktigast, men utan information har man svårt att förhålla sig till vad som gäller. Säg att Norrköping blir helt svart på grund av strömavbrott. Då är det bra att veta om det kommer att pågå i tio minuter eller tre dagar, säger Jan Alsander och tipsar om radioapparater med vev och solcellsbatteri.

– Vanliga batterier kan vara svåra att få tag på vid kriser och de tar ju slut. Man behöver inte det med de här apparaterna. Och det är väldigt viktigt att ha en radio om internet och telenät slås ut. SR P4 har ett särskilt uppdrag att sända vid nödsituationer, berättar Jan Alsander.

Men högst upp på prioriteringslistan hamnar trots allt samarbete och tillit, menar Jan Alsander.

– Hjälp varandra i sådana här lägen. Var ödmjuk och hjälp andra människor så mycket som du kan. Det är det bästa sättet att klara sig själv på.