Allmänheten gillade inte förslaget att stänga krematoriet i Norrköping. Enligt det första förslaget skulle istället de avlidna i Valdemarsvik, Söderköping, Finspång och Norrköping kremeras i Linköping.

Något som nu alltså inte blir verklighet.

– Nej, vi tog ikväll ett inriktningsbeslut att krematoriet i Norrköping blir kvar och att det ska renoveras, säger Klas Corbelius (S), ordförande i kyrkofullmäktige.

Artikelbild

| Krematoriet i Norrköping blir kvar. Två nya ugnar, till en kostnad av drygt 60 miljoner kronor, ska byggas.

Två nya ugnar ska byggas till en kostnad av drygt 60 miljoner kronor. Finansieringen ska ske genom banklån.

– Nu måste vi titta på projektering och ta fram en ekonomisk kalkyl och ett underlag på hur det hela ska genomföras. Det ska kyrkorådet ta tag i så fort det bara går, berättar Anne Olofsson (POSK), ordförande i kyrkorådet.

Ska de befintliga ugnarna köras under tiden de nya byggs, eller hur är tanken?

– Så kan det bli. Men det kan också bli så att vi inte kan ha någon ugn i gång i Norrköping. Då måste vi ändå använda oss av krematoriet i Linköping under en övergångsperiod.

Är det den starka opinionen som gjort att det första förslaget att stänga krematoriet i Norrköping inte längre är aktuellt?

– Visst, det är en stor del. Det är viktigt att lyssna på människor och det har vi tagit till oss. Vi blev "tagna på sängen" av att den här frågan engagerade så mycket. Med facit i hand så hanterade vi frågan för internt, säger Anne Olofsson självkritiskt och fortsätter:

– Dessutom har vi fått ny kunskap när det gäller krematoriet i Linköping. Det krematoriet slår i taket för sin kapacitet 2021, det gör att de inte kan hantera ännu mer kremeringar från Norrköping.