– När gärningsman och offer inte känner varandra, våldshandlingarna sker på allmän plats och det inte finns något motiv blir det ett vansinnesdåd. Precis det som hänt idag, säger han.

Mikael Rying har studerat alla fall av dödligt våld som skett i Sverige sedan 1990 och har sett hur vansinnesdåd ibland inträffar.

– De har funnits hela tiden och är en del av vårt samhälle, men de är sällsynta. Det kanske är viktigt att säga eftersom folk brukar bli oroliga när det händer. Ofta blir de först mycket uppmärksammade, men glöms sedan bort, säger Mikael Rying.

Han berättar att antalet mord minskat med 30 procent de senaste 25 åren, från 107 (1990) till 80 idag.

Framför allt är det de så kallade fyllemorden, det vill säga missbrukare som slår ihjäl varandra, som minskat. Men även antalet mord på barn har halverats och antalet mord på kvinnor, som begåtts av någon som hon har eller har haft en nära relation med, har minskat något.

Däremot har gängskjutningarna ökat, vilket förstås är oroande.

Ofta sker flera vansinnesdåd efter varandra, precis som nu. Först skedde knivmorden på IKEA i Västerås och nu tre helt oprovocerade knivskärningar i centrala Norrköping.

– Gemensamt för vansinnesdåd är att det är manliga gärningsmän mellan 20 och 40 år, att de har missbruksproblem eller lider av psykisk sjukdom med vanföreställningar.

2003 följde fyra vansinnesdåd på varandra. En man gick loss med ett järnspett i en av Stockholms västra förorter, en bilförare körde ihjäl två personer i Gamla stan och en psykiskt sjuk man dödade en liten flicka i Värmland. Dessutom dödades utrikesminister Anna Lindh den 11 september 2003.

– Gemensamt för gärningsmännen var att de hade vanföreställningar. Mannen i Åkeshov trodde till exempel att troll angrep honom och försökte försvara sig. Och bilföraren i Gamla stan trodde att SÄPO hade tagit över hans bil och fjärrstyrde den.

När vansinnesdåd sker blir många oroliga och drar slutsatsen att våldet bara ökar. Men det stämmer inte.

– Det dödliga våldet minskar och vansinnesdåd inträffar sällan. Folk behöver inte vara så oroliga.