- Vi tycker inte att Hyresbostäder ska bygga några lyxlägenheter, säger Susan Steisjö, ordförande för föreningen i Norrköping-Söderköping.

Det var på Hyresgästföreningens årsmöte nyligen som diskussionen fördes och styrelsen fick i uppdrag att skriva ett brev till kommunen om byggplanerna.

- Främst är vi kritiska mot att man bygger lyxlägenheter, men också att man tar bort en park för detta, säger Susan Steisjö.

Artikelbild

Tidigare har Hyresbostäder också kritiserats för bristande underhåll på sina fastigheter, vilket Hyresgästföringen ser som en del av diskussionen om Strömsparken.

- Har man inte råd med underhåll, så hur har man då råd med det här? säger Susan Steisjö.

Byggplanerna gäller ett sexvåningshus med omkring 35 lägenheter vid Refvens grund
i Strömparken.