Det var den 21 maj som anmälan kom in till Skolinspektion. Enligt anmälan ska en elev vid Kunskapsljusets skola ha blivit avstängd, och inte fått sitt stödbehov uppfyllt. Anmälaren menar också att skolan har lovat eleven hjälp, men att ingenting händer. Kritik riktas också mot skolans elevhälsa, som anmälaren menar inte fungerar.

Skolinspektionen har nu begärt in ett yttrande från skolan, där man vill att skolan svarar utförligt på vilka åtgärder som vidtagits. Senast den 24 oktober vill Skolinspektionen ha in skolans svar.

Isam Bardaqji, huvudman för Kunskapsljuset, säger att han känner till fallet och menar på att skolan har satt in resurser.

– Eleven har fått all den hjälp den behöver, säger han.

– Och vad gäller elevhälsan har Skolinspektionen inte längre något att anmärka på (Brister i skolans elevhälsa var tidigare en punkt hos Skolinspektionen. reds.anm.)

Skolinspektionen har sedan 2017 genomfört flera inspektioner på Kunskapsljuset – och både dess fritidsverksamhet och skola har granskats under lupp. Omfattande brister har uppmärksammats och skolan och fritidsverksamheten har vid ett flertal tillfällen förelagts med vite på hundratusentals kronor.

I september skickade Skolinspektionen in en ansökan till förvaltningsrätten om utdömande av vite för brister i skolan och fritidsverksamheten som de ansåg att Kunskapsljuset fortfarande inte hade åtgärdat. Sammanlagt kan Kunskapsljuset bli tvungen att betala 350 000 kronor. Skolan har fram till den 19 oktober att inkomma med svar till förvaltningsrätten.

– Meddelar de att vi ska betala pengarna gör vi det. Vi tänker inte överklaga deras beslut, säger Isam Bardaqji, som anser att Skolinspektionens besök har förbättrat verksamheten.

– Vi har fått mycket hjälp, och deras besök har gett bra resultat. Vi har växt enormt, säger han.

Han berättar om Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" där Kunskapsljuset deltar.

– Vi har lärt oss jättemycket. Och vi tror att vi är bland de bästa skolorna i Norrköping nu, säger han.

Förutom det utdömda vitet på 350 000 kronor, har Skolinspektionen också begärt att Kunskapsljuset ska åtgärda ytterligare brister på fritidshemmet och i skolan. Dessa åtgärder skulle varit vidtagna och redovisade senast den 5 oktober, och ärendet utreds just nu av myndigheten.