Förra året sålde Hyresbostäder 382 lägenheter i Klockaretorpet och redovisade ett resultat på omkring 271 miljoner kronor. Bara lägenhetsaffären gav det helägda kommunala bostadsbolaget en reavinst på dryga 230 miljoner kronor. Nu går knappt hälften av den vinsten som utdelning till Norrköpings kommun, vilket Hem & Hyra var först att berätta om.

– Tidigare har uttag ur allmännyttan använts till LSS-boenden, lekparker, boendestöd och den typen av insatser. Det ska vara till bostadsändamål, det säger lagstiftningen tydligt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Hyresbostäder har närmare 10 000 fastigheter i Norrköping. Enligt årsredovisningen har lägenheterna och övriga lokaler ökat kraftigt i värde och har nu ett uppskattat marknadsvärde på närmare 13 miljarder kronor, det bokförda värdet är inte ens hälften – omkring sex miljarder kronor.

Hyresbostäder som tillhör allmännyttan ska bland annat se till att svaga grupper har tillgång till bostäder. Hyresgästföreningen är mycket kritisk till kommunens uttag som förutom de hundra miljonerna består av ett koncernbidrag på 16,7 miljoner kronor.

– Det har pågått år efter år. Man håller på och åderlåter företaget. Syftet med allmännyttan är att hyra ut till en rimlig kostnad. Det är vad som ska uppfyllas i första hand, säger Björn Johansson, regionordförande i Hyresgästföreningen sydost.

– När man uppfyllt de kraven och har färdigrenoverade lägenheter, då kan man börja prata om uttag, men inte innan dess.

Lars Stjernkvist som också är ordförande i Rådhus AB, moderbolaget till de kommunala bolagen, förklarar beslutet om ägaruttaget:

– Vi vill vara väldigt genomskinliga. Det är viktigt att hyresgäster och andra invånare ser vad överskottet används till, i det här fallet en reavinst. Det handlar också om att vi som ägare vill använda Hyresbostäder för att utveckla vår kommun. Det är en tillgång att kommunen äger ett bostadsföretag. I sämre tider kan kommunen skjuta till pengar, när det går bra kan det användas som draglok.

Sophia Jarl, moderat oppositionsråd menar att Moderaterna vill se en bättre balans mellan kommunen och de kommunala bolagen.

– Men den här utdelningen från Hyresbostäder står vi bakom. Den handlar inte bara om reavinsten från försäljningen av lägenheterna. Tidigare har kommunen genom statsbidrag bidragit till renoveringen av Navestad och nu har värdeökningen på fastigheterna bidragit till överskottet. Då är det rimligt att överföra pengar tillbaka till kommunen.