Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ger i ett nyligen fattat beslut kritik till den läkare som behandlat en patient som fick en hjärnblödning i december 2016.

Patienten hade tidigare haft en blodpropp i lungan och ordinerats blodförtunnande läkemedel. Då behandlingen tog slut ordinerades fortsatt behandling med blodförtunnande.

Patienten, som fick beskedet om fortsatt behandling via telefon, ville då träffa en läkare men nekades detta. Ett par veckor efter beskedet om fortsatt behandling drabbades patienten sedan av en hjärnblödning – en känd komplikation av behandling med blodförtunnande.

En anmälan till IVO inkom då, där anmälaren ansåg att hjärnblödningen orsakats av läkemedelsbehandlingen.

IVO skriver i sitt beslut att läkaren visserligen gjort rätt i att ordinera fortsatt behandling med blodförtunnande läkemedel, men att han brustit i informationen till patienten då det inte framkommer av journalen vilken information som getts. IVO noterar även att uppföljningen angående behandlingen var försenad.