För tio år sedan lanserades idén att bygga ett höghus på 16 våningar vid Sandbyhov. Dåvarande markägaren Riksbyggen hade långt gående planer på att Norrköping skulle få ett nytt riktmärke..

Men boende i området var inte lika positiva utan protesterade kraftigt mot det cirka 45 meter höga huset. Bygget blev inte av, Riksbyggen sålde marken och det blev nya planer.

NT har tidigare skrivit om framtidsplanerna för området. I fastigheten Sandbyhov 30 har Hemsö uppfört ett äldreboende där Norrköpings kommun blir hyresgäst.

Artikelbild

Och som många Norrköpingsbor kanske noterat de senaste dagarna, så jobbar grävmaskinerna nu för fullt på fastigheten Sandbyhov 33.

Här har KIAB fastigheter i samarbete med SPD (Scandinvavian Property Development) fått bygglov för ett äldreboende. Det nya privata boendet täcker 4 000 kvadratmeter och ska enligt bygglovet omfatta 54 lägenheter.

– Det stämmer att vi har börjat med markarbetet. Enligt planerna ska boendet vara inflyttningsklart någon gång tredje kvartalet nästa år, säger Christopher Taube på SPD.

De två nya äldreboendena på Sandbyhov är ett led i kommunens önskemål att komma bort från institutionskänslan i området och istället skapa stadsbebyggelse med bostäder, service och handel.