Vädret har ställt till det ordentligt för biodlarna och för den svenska naturen. Under maj och juni bygger bina upp sina samhällen, från 20 000 bin i en kupa ska antalet växa till bortåt 70 000.

– Men kylan under försommaren har gjort att bina inte kunnat föröka sig så som de borde göra, säger Anders Jonsson, professionell biodlare i Mem.

Ett normalår producerar bina i ett samhälle mellan 50 och 60 kilo honung, i år blir det nog inte mer än ett 30-tal kilo.

Artikelbild

| Flitiga men få bin. Ett bisamhälle ska växa med 50?000 bin under maj och juni, men det har samhällena inte klarat i år.

– Och det ska man leva på, säger Anders Jonsson. Det blir halva inkomsten.

Det är allvarligt, för villkoren för den professionella biodlarbranschen i Sverige är svåra. Importen från andra länder trycker ner priserna och till skillnad från till exempel Finland, får den svenska biodlingen inget ekonomiskt stöd.

– Det är en tuff värld, säger Anders Jonsson.

När humlor blir allt färre i antal och vildbin nästan försvunnit, behövs de odlade bina mer än någonsin, för att pollineringen i den svenska naturen skall fungera.

Artikelbild

| Kvalitetsmärke. Den svenska honungen har överlägsen smak och konsistens, hävdar Anders Jonsson, men konkurrensen med utländsk honung är hård.

– Vi biodlare och våra bin gör en viktig samhällsinsats, säger Anders Jonsson. Honung från Argentina, Danmark eller Polen gynnar inte de svenska växterna, och den svåra konkurrenssituationen mot omvärlden gör att vi inte har så många bin som landet skulle behöva.

Själv har han gjort ett frivilligt val att ge sig in i striden för den svenska honungen. Som arbetsledare på ett stort byggföretag gick han in i väggen och var tvungen att sadla om.

Artikelbild

Anders Jonsson fick frihet och möjlighet att själv bestämma över sitt arbete och han får numera vara ute i naturen. Men han fick också ett tungt arbete i en bransch med pressad ekonomi, som inte så många söker sig till.

– Men jag ångrar mig inte, säger han. Jag har fått en bättre livskvalité.

Artikelbild

| Tuff bransch för proffesionella biodlare. Utan Anders Jonsson och hans kollegor blir pollineringen i den svenska naturen dålig.

Anders Jonsson håller på att bygga upp sin produktion. Just nu har han 150 bisamhällen och vid årets slut räknar han med att ha 200. Men han måste upp till mellan 300 och 500 bikupor för att få en lönsam verksamhet som kan ge honom full arbetstid.

– Fast har man så många behöver man nog hjälp, säger han. Det klarar man inte av själv.

Artikelbild

Varroakvalstren, som gör bina mottagliga för virusangrepp, gjorde att han förlorade 30 bisamhällen i vintras, men han har en kollega som förlorade 200 av 300 bisamhällen på grund av angreppen.

– Det är så det ser ut, säger Anders Jonsson. På något sätt skulle samhället behöva stödja biodlingen för att slå vakt om den svenska naturen. Och den svenska honungen. Inte minst för kvaliténs skull. Den svenska honungens konsistens och smak är det bästa du kan få.