Matteuskyrkan, i nygotisk stil, ritades av arkitekten Helgo Zettervall och invigdes 8 maj 1892. En omfattande renovering av fasaden har gjorts, och på tisdagen sökte Svenska kyrkan bygglov för en tillbyggnad på 450 kvadratmeter. En samlingssal för 100 sittande och ett mindre rum för 20 sittande, cateringkök, wc och förråd ingår i lokalen som dockas till kyrkan med en innergård.

– Vi är i en era där vi verksamhetsanpassar mer och mer, säger Kerstin Holmberg, Svenska kyrkans fastighetschef i Norrköping. I april 2016 såldes Matteusgården vid Norra Promenaden till nykterhetsrörelsen IOGT för 19,8 miljoner kronor.

– Preliminärt kostar tillbyggnaden och renoveringen 45 miljoner kronor, säger hon. Efter förberedelser under 2018 sker bygget 2019 och 2020 renoveras kyrkan invändigt. Taket ska rengöras av en konservator, ett arbete för vilket kyrkan räknar med att få kyrkoantikvarisk ersättning.

Artikelbild

| Byggstart 2019. På parkeringsplatsen till vänster om entrén byggs en tillbyggnad och innergård.

Mats Fredriksson och Felix Freudenthal Lotz vid Fredriksson Arkitektkontor i Norrköping har gjort skisserna. En viktig sak att tänka på, är att tillbyggnaden inte får inkräkta på själva kyrkan. Därför får tillbyggnaden en något diskret framtoning.

– Kyrkan är 70 meter hög. Tillbyggnaden underordnar sig kyrkan och får samma typ av tegel, så den smälter in, säger Mats Fredriksson som tycker att Matteus byggnadsstil har bevarats väldigt bra:

– Det är en av de absolut finaste 1800-talskyrkorna i landet, säger han.

Tillbyggnaden får också kopparplåt, som är typisk för den gotiska stilen, och murning med fina detaljer.

Artikelbild

| Diskret tillbyggnad. Tillbyggnaden stjäl inte uppmärksamheten från den gamla höga Matteuskyrkan. Den byggs av samma tegel som kyrkan.

– En fördel är att det nu är väldigt populärt med tegel, så det finns möjlighet att få tag på det, säger Mats Fredriksson.

Om innergården som byggs mellan tillbyggnaden och kyrkan, säger han:

Artikelbild

| Nygammal stil. Den nya tillbyggnaden får en innergård, liknande en gammal klosterträdgård, vid kyrkan.

– Vi har tittat på olika förebilder. Originalkyrkor från gotiken har en korsgång från själva kyrkan. Förr var det kloster- och undervisningslokaler i den delen.