Bredbandssamordnaren Bengt Larsson i Örebro län säger att man där har utgått från EU:s riktlinjer för bredbandsutbyggnad som säger att det är i första hand marknadens aktörer som ska bygga bredband.

Annan strategi
Länsstyrelsen där har därför träffat en överenskommelse med de två slag av nätägare som finns i länet, Stadsnät och Telia/Skanova. Byalag som ska bygga ett nät ansluter sig till den nätägare som är närmast.

Det är en helt annan strategi än den länsstyrelsen i Östergötland valt. Här beviljar länsstyrelsen bidrag till kommuner, bland annat Söderköpings kommun, som vill bygga egna, offentligt ägda fibernät.

Starkt ifrågasatt
Bengt Larsson har inga synpunkter på den strategi för bredbandsutbyggnad som länsstyrelsen i Östergötland valt. Det har däremot Mikael Sleman, bredbandssamordnare i Östergötland, på Örebros inriktning.

Han har i NT sagt att Örebrofallet är omtalat och starkt ifrågasatt i branschen för att man helt har satt sig i knäet på Telia/Skanova.

Henrik Ishihara, politiskt sakkunnig i bredbandsfrågor hos IT-minister Anna-Karin Hatt, vill dock inte ta ställning till vilken länsstyrelse som tolkat de regelverk och förordningar som finns på rätt sätt.

"Egna beslut"
I ett mejlsvar till NT skriver han:

"Varje länsstyrelse har i uppdrag att fatta egna beslut utifrån de förordningar som finns. Lite beroende på lokala/regionala förutsättningar kan det innebära att länsstyrelserna fattar olika beslut. Om någon har synpunkter på hur länsstyrelserna göra sina tolkningar får man vända sig till regeringen så vi kan studera saken vidare".