Jan Björklund besöker en skola varje vecka. Under tisdagen besökte han Kungsgårdsgymnasiets språkintroduktionsprogram. Bland annat träffade han elever som går på något som kallas steg 9. Det innebär att man läser svenska med målsättningen att ta sig in på gymnasiet. Han fick många frågor och frågestunden hade säkert kunnat pågå mycket längre än den begränsade tid som fanns.

– Jag har ett mycket gott råd. Lär er svenska så kommer det att gå bra för er, sa han och hälsades av med applåder.

Det är alldeles tydligt att Jan Björklund (L) kan tänka sig en post som utbildningsminister om han sitter med i en alliansregering efter höstens val. För det är det han tänker sig. En regering med borgerliga partier, utan inflytande från SD.

Artikelbild

| "Det är vanligt att många vill ta selfies", sa en av Jan Björklunds säkerhetsvakter. Och efter mötet med klassen tog så många som möjligt en bild.

– Ja. Det är alldeles riktigt. Sverigedemokraterna tillhör inte Alliansen, säger han och ler.

Norrköping styrs av en allians av borgerliga partier och Socialdemokraterna. Varför skulle inte det fungera i Riksdagen?

– Det är Alliansen som gäller. Några andra diskussioner finns inte. Det är lättare att få det att fungera i en kommun med mer konkreta, vardagliga, saker att ta hänsyn till. I Riksdagen är det annorlunda. Det kommer troligen bli ett väldigt osäkert parlamentariskt läge. Då spekulerar medierna. Men min utgångspunkt är Alliansen, säger Jan Björklund.

För Jan Björklund är studiebesöket viktigt. Han ser arbetet på språkintroduktionen som nyckeln till integration.

Artikelbild

| Jan Björklund tog del av elevernas arbete om demokrati.

– För att komma in i det svenska samhället är svenska viktigast. Det andra kommer sen. Den rödgröna regeringen drar en felaktig slutsats när man säger att alla ska studera på högskolan. Det skapar utanförskap. En del kommer aldrig att nå universitetsstudier. Det måste vi inse. Då kan man inte överge den som skulle kunna gå en utbildning som skapar förutsättning för jobb. Som de gamla tvååriga utbildningarna, säger han.

Integration handlar också om att få plats i samhället och likvärdighet, säger han. Han återkommer till hans käpphäst. Om att förstatliga skolan.

Artikelbild

| Med under studiebesöket var också riksdagskandidaten Juno Blom och kommunalrådet Reidar Svedahl.

– Jag tycker inte att man ska tveka att lägga ned skolor som inte fungerar. Oavsett om den är privat eller inte. Men vi måste ha en skola där det inte bara går elever med invandrarbakgrund. Det blir aldrig en bra skola och det gynnar aldrig elevernas utveckling. Samhället måste se det här och våga stänga när integrationen inte fungerar, säger han.