– Ja, jag har en ganska varierad bild av vilka de är. En av de tidigare kontakterna var under Strömsholmendebatten. Flera som sade sig skriva för arktikekturupproret hade en väldigt hård ton och var väldigt nedlåtande, säger hon.

Kikki Liljeblad betonar att hon tycker det är både viktigt och intressant med olika åsikter och levande diskussioner.

– Jag uppskattar det, och flertalet jag talat med från Arkitekturupproret är bra att samtala med.

Däremot märkts det att Arkitekturupproret inte är en regelrätt intresseorganisation, menar hon. Det är ganska spritt med åsikter, vilket påverkar debatten.

– De är inte alltid enade utan kan internt ha olika åsikter, det är min uppfattning.

Hon tycker också att början av en diskussionerna brukar fungera, men allt för ofta urartar de.

– Min bild är också att de inte har åsikter under den tidiga processen utan man kommer i efterhand, när planeringen redan är klar och låst.

– Många av de jag möter tycker att det var bättre förr. Att det borde se ut som Grand Hotell.

Men allt kan inte se gammalt ut, menar hon. En stads bebyggelse präglas av tidsandan.

– Det jag tänker på när jag går runt i Norrköping och många andra städer är att det finns årsringar. Kolla Nya Torget, där finns 60-70 tal, äldre bebyggelse och nu nybyggt.

De nybyggda husen på Nya Torget har varit uppe för diskussion, men framför allt har de två plåtbyggnaderna som är nedgångarna till garaget upprört en del.

– Vissa tycker det är jättefult, medan andra tycker de är jättesnygga. Dessutom, Nya Torget-området är inte klart än, säger hon och pekar på att man måste se till helheten.

Att bygga nytt i befintlig stadsmiljö är ingen lätt uppgift, menar Kikki Liljeblad. Hon säger att det är en ständig balansgång mellan kommersiella intressen och vad stadsarkitekten och andra instanser tycker.

– Samtidigt, säger vi nej bygger de någon annanstans, i en annan kommun. Det är ständiga avvägningar mellan olika intressen, så har det alltid varit. Det är inte heller kommunen som betalar för husen. När någon betalar 100-tals miljoner för ett bygge har de också åsikter.

Dessutom måste kommunen ta ställning till den långsiktiga planeringen av en stad, dess infrastruktur och hur den utformas.

– Samtidigt som en del tycker vi förtätar för mycket tycker andra vi ska bygga ännu mer.

Kikki Liljeblad säger att kommunen gör skillnad på var man bygger.

– Det är skillnad på att bygga i innerstaden och i till exempel Smedby eller Rambodal. Man måste se till sammanhanget, säger hon.