Efter att kommunen, som fastighetsägare till många tomter i Slottshagen, fått in klagomål från byggföretag om att katter förorenade och orsakade skador på material och varor beslutades att katterna skulle fångas in och avlivas. Flera burfällor sattes ut i Slottshagens industriområde i april 2001 och de infångade katterna sköts i burarna.

Dåvarande miljö- och hälsoskyddsinspektör Douglas Båld, idag djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Östergötland, var en av dem som var med och tog beslutet. Han uppskattar att antalet lösspringande katter i Slottshagen då uppgick till ett hundratal.

– Vi hade hand om den allmänna skyddsjakten då och sköt bland annat duvor och grävlingar. Efter klagomålen från byggföretagen tog vi det här beslutet.

Skulle det gå att göra något liknande idag?

– Oj, oj, någon sådan aktion skulle jag inte inleda idag. Vi fick mycket skäll då. Det var de som ville behålla katterna och Kattkommando Syd var på oss. Vi tog 10-12 katter som vi avlivade, sen fick vi avbryta.

Rent lagmässigt skulle det dock även idag gå att fånga in och avliva katter. Länsstyrelsen kan omhänderta lösspringande katter om det finns skäl att tro att de inte har någon ägare eller om de skulle vara katter i dåligt skick.

Senast 2006 tog kommunen återigen beslut om att avliva katter som sprang lösa i Slottshagen, efter en kritikstorm stoppades dock insatsen.