– De är gedigna byggnader, men tar inte lika lång tid att uppföra som de modellförskolor som är standard i kommunen i dag, säger Daniel Ackerman, kommunikatör på Norrevo fastigheter.

Det kommunala fastighetsbolaget har inlett en utredning i samarbete med utbildningskontoret för att undersöka om modulförskolor i framtiden kan användas i större utsträckning i Norrköping.

En modulförskola är en prefabricerad byggnad, som alltså inte byggs på plats utan kommer färdig.

– Den främsta fördelen är smidigheten, eftersom de inte medför ändringar i några detaljplaner eller behöver ta hänsyn till den överhettade lokala byggmarknaden, säger Daniel Ackerman.

Just nu finns ett förslag på att förskolan Smultronet i Sandbyhov, som brann i oktober, ska ersättas av en modulförskola. I underlaget till förslaget står det att en prefabricerad förskola har en "något lägre kvalité på konstruktion och material".

Är en modulförskola ett mellanting mellan modellförskola och en paviljong?

– Nej, nej, absolut inte. En paviljong är en högst tillfällig lösning och det är inte en modulförskola. De är gedigna byggnader, precis som villor som köps färdiga och fraktas till en tomt.

Artikelbild

| Modul. Enligt ett förslag ska den brandskadade förskolan Smultronet ersättas av en modulförskola och nu utreds av om den typen av förskolor skulle kunna bli vanligare i kommunen.

Nu ska modulförskolornas för- och nackdelar vägas mot varandra för att skapa ett underlag för politikerna att besluta utifrån.