– En kanske lite nyare fråga för oss, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M) när hon presenterar förslagen tillsammans Per Helgesson.

Han är ny som ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige och också ordförande för LRF:s kommungrupp i Norrköping.

– Jag tycker att det finns en ganska stor brist i kommunen att ta tillvara möjligheterna som finns i de gröna näringarna, säger han.

Sophia Jarl pratar om arbetstillfällen som kan kräva väldigt olika utbildning.

– Allt från kanske högstadiet till universitetsutbildningar.

– De gröna näringarna är stora i Östergötland och vi ser en potential att de kan bli ännu större, men samarbetet från Norrköpings kommuns sida har haltat något. Det har inte varit sådant fokus på just de företagen som man skulle kunna önska, säger hon.

De båda moderaterna tycker att livsmedelsstrategin tillsammans med frågan om jordbruksmarken och klimatförändringarna gör frågan högaktuell.

Per Helgessons förslag har fått stöd på Moderaternas kretsmöte och formulerats till motioner till kommunfullmäktige.

Det första handlar om att inrätta en särskilt tjänst inom kommunen för jordbruksfrågor. Det ska vara en person med lantbruksutbildning, till exempel en agronom.

– Det behövs någon som kan hålla ihop det här i kommunen, tycker Per Helgesson och har erfarenheten av att kommunens tjänstemän inte alltid har kompetens för att förstå lantbrukets problematik.

Det andra förslaget handlar om att stärka bevarande av jordbruksmark för att öka självförsörjningen.

– Det är lite Malmölandet som spökar, men inte bara, säger Per Helgesson.

Förslaget handlar bland annat om att ta fram en klassning av jordbruksmarker inom kommunen och om att man ska utreda konsekvensen av förslag om att bygga på brukningsvärd mark utifrån livsmedelsstrategin, självförsörjningsgraden och andelen arbetstillfällen.

– Man måste titta på hur många arbetstillfällen det kan ge och hur många som finns där redan, säger Sophia Jarl.

Kommunalrådet Karin Jonsson (C) håller med Per Helgesson om att det finns bristfälliga kunskaper om hur det fungerar inom jordbrukssektorn på kommunens kontor. Men hon anser inte att kommunfullmäktige ska bestämma vilka tjänster som ska finnas.

– Och när tjänstemännen skriver yttranden gör de ju det utifrån kommunens verksamheter, säger hon.

När motionerna lämnats in ska de utredas och sedan blir det dags för politikerna att diskutera och ta ställning till dem.