Bedömningen utgår från befolkningsprognosen, som säger att det då kan finnas 158 000 invånare i kommunen. Den största delen av befolkningstillväxten förväntas ske i centralorten, men ungefär totalt 1 600 nya bostäder beräknas behövas utanför den.

I en del kommuner märks nu en inbromsning av efterfrågan på nya bostäder.

Ser ni ingen sådan inbromsning i Norrköping?

– De jag pratar med i branschen beskriver det inte som en inbromsning, snarare en normalisering, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Hon konstaterar att det ju inte är kommunen som bygger, men att kommunen måste ta fram planer som gör det möjligt att bygga.

– Vi ska ha en god beredskap så att den privata marknaden kan bygga. Det ska vi ha även om byggandet mattas av.

Ett mål är att motverka boendesegregation genom att få till en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer i områdena. I förslaget står också om det kommunen kallar ekonomiskt tillgängliga bostäder, alltså bostäder som blir billigare att bo in än de flesta nybyggen.

Hur stor andel av de nya bostäderna behöver vara sådana bostäder?

– Det är jättesvårt att säga, svarar Kikki Liljeblad.

På måndag ska förslaget upp för beslut i kommunfullmäktige och då lär det bli debatt om just detta. När kommunstyrelsen behandlade ärendet ville Vänsterpartiet bland annat att riktlinjerna skulle innehålla en skrivning om att kommunen ska sträva efter att minst 20–25 procent av de nya hyresrätterna ska ha väsentligt lägre hyra än vad den genomsnittliga nyproduktionen ger.