– Vi kan inte bedriva en verksamhet värd namnet om vi tar bort hälften av budgeten, säger han.

Spegeln är en verksamhet för ungdomar med bristande skolgång och svår social och/eller psykiatrisk problematik. Under många år har socialnämnden och utbildningsnämnden delat på kostnaden och socialnämnden har placerat elever på Spegeln. Orsakerna kan vara psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, suicidbenägenhet, självskadebeteende, bristande skolgång, dysfunktionell familjesituation, behov av social träning, droger med mera och det finns plats för 20 elever i åldern 16–20 år.

Vi har tidigare berättat att socialnämnden beslutat att dra in sin halva av finansieringen för verksamheten från och med i sommar, vilket innebär att 2,9 miljoner kronor för ett helt år försvinner.

– Socialnämnden klipper finansieringen, men de vill ha ett fortsatt samarbete, säger Claes Göransson.

Nu funderar han på om det är möjligt att hitta en lösning som är lite billigare och inte precis som den i dag, men som ändå ger eleverna det stöd de behöver. Han tror att behovet av en liten verksamhet, som en väg tillbaka för elever som varit så kallade hemmasittare länge, kommer att finnas kvar.

– Vi behöver ha det lilla alternativet, just för att det inte är som en traditionell skola, utan att man jobbar för att få ordning på vardagen och få rutiner innan man sedan för in undervisning.

Om ett par veckor hoppas Claes Göransson att ha en lösning.