Det menar en kommunekolog som har yttrat sig om Carl Johan Merners fråga om han kan få köpa fastigheten Fagervik 1:20 vid Marmorbruket. Som vi tidigare har berättat har Carl Johan Merner planer på att återuppta brytning av den exklusiva kolmårdsmarmorn.

Kommunekologen har besvarat frågan inför tekniska nämndens sammanträde och rekommendationen är att avslå frågan om förvärv. Kommunekologen menar att marmorbrytning kommer att innebära att verksamheten bryter mot flera av naturreservatets föreskrifter. Förutom de mest uppenbara kommer det även att innebära sprängning, nya vägar och transporter, buller, nya byggnader och ny brygga. Ett avslag väger därför tyngst och nu får tekniska nämnden fatta beslut.

Kommunekologen har även skrivit yttrande till Stadsplaneringsnämnden där områdets Natura 2000-status betonas som grund för avslag.

Artikelbild

| Unika naturvärden är ett av de skäl som förs fram för att säga nej till försäljning av fastigheten Fagervik 1:20 vid Marmorbruket.

Även Bygg- och miljöskyddsnämnden ska ta beslut i frågan den här veckan. Miljö- och hälsoskyddsinspektör har yttrat sig och skriver att Fagervik 1:20 har förhöjda halter av tungmetaller och flera organiska ämnen. Dessa har hittats i vattnet i treans brott och kommer sannolikt från dumpning av avfall i brottet.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ännu inte gjort någon ansvarsutredning för föroreningarna på fastigheten. Det vill säga vem som bär ansvaret för miljöskadan. Om ingen ansvarig verksamhetsutövare för miljöskadan finns kan fastighetsägaren bli ansvarig för eventuell efterbehandling/sanering.

LÄS MER: "Det finns fantastiskt fin marmor kvar att bryta"

LÄS MER: Kommunalrådet positiv till ny brytning

LÄS MER: Museet oroas av nya planerna