Nej, det är inget radioaktivt material som landat hos företaget. Kärnreaktorn i Marviken startades aldrig. I stället byggdes det om till ett vanligt oljeeldat kraftverk, som togs ur drift 2009.

Men också ett oljeeldat kraftverk och dess sidoverksamheter lämnar föroreningar efter sig. Vattenfall, som haft planer på att överge Marviken och försöka sälja anläggningen, har genomfört en stor sanering av hela markområdet. Detta för att anpassa den till framtida verksamhet. Nu blev det ju inget av med försäljningsplanerna och Vattenfall behåller anläggningen men miljösaneringen måste ändå göras.

Vattenfall anser att hela saneringen är nu genomförd utom när det gäller det oljebergrum som finns i området. Den innebär alltså att 4 780 ton förorenade jordmassor har grävts upp och forslats bort och ersatts av jordar och fyllningar som ska klara kraven på så kallad känslig markanvändning.

Artikelbild

| Mottagare. På RGS90 i Norrköping har man tagit hand om många lastbilslaster förorenad jord från Marviken.

Vad är det då för föroreningar som funnits på kraftverkstomten? Det beror naturligtvis på vad marken använts till. De flesta metaller finns representerade men också både PFOS (brandövningsplatsen) och PCB. En separat PCB-sanering har dessutom genomförts på byggnaderna i området sedan det visat sig att fogarna innehållit det förbjudna och mycket farliga ämnet. PCB har också spridit sig i marken kring byggnaderna men har nu forslats bort.

Ramböll, som genomfört saneringen, skriver så här i den slutrapport som nu överlämnats till länsstyrelsen:

– Utförda saneringsåtgärder bedöms ha uppfyllt det mål som Vattenfall fastställt, att ta bort påträffade föroreningar i jordmassor så att de kvarlämnade massorna uppfyller gällande åtgärdskrav, det vill säga känslig markanvändning alternativt platsspecifika riktvärden. Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

Handläggaren på länsstyrelsen, Thomas Lindvall, säger så här:

– Målsättningen med saneringen och utförandet bedömer vi har varit bra. Men det har varit en stor industrianläggning och marken blir inte återställd till jungfrulig nivå. Vi har uppfattat att det är oklart vad som kommer att hända med området i framtiden och därför är det viktigt med ett bra underlag för framtida planering. I slutändan kommer vi att ta ett beslut där vi sammanfattar hur vi bedömer återstående föroreningar och i vilken mån det kan innebära restriktioner i en framtida användning av området.