Migrationsverket tänker förändra sin logotype. Men det är inget som görs bara så där. Statsheraldikern måste säga sitt. Statsheraldikern finns hos Riksarkivet och handlägger ärenden som rör Sveriges flagga, riksvapen, och statliga myndigheters heraldiska vapen och emblem, samt biträder kommuner, organisationer och privatpersoner i heraldiska ärenden. Därtill ska statsheraldikern främja forskning om heraldik. Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia, men framför allt regelverket för hur de utformas och används.

När det gäller Migrationsverkets nya logotype har man nu kunnat enas om ett förslag som kan godkännas av alla parter. Enligt den konversation som NT läst mellan logotype-makarna och statsheraldikern har det funnits synpunkter på ett förslag. Därför har ärendet tagit lite tid. Bland annat har den så kallade heraldiska nämnden, i vilken statsheraldikern är ordförande, tyckt (om ursprungsförslaget) att "kronan borde ha en annan, högre position så att den kröner emblemet".

Byrån som gjort förslaget på ny logotype har följt rekommendationen och flyttat kronan några millimeter. Till statsheraldikerns belåtenhet. Han kommer godkänna förslaget vid ett möte under oktober. Även om han vid närmare eftertanke anser att man "kan lägga kronan ännu en aning högre så att dess botten vilar på en tänkt linje mellan staplarnas övre kant".