Regionchefen anmälde medarbetarna – som arbetar på samma arbetsplats i länet – och rekommenderade nämnden att ge dem var sin varning som disciplinär åtgärd. När en teamledare gjorde en oannonserad kontroll på deras arbetsplats upptäcktes obehandlade ärenden som var upp till sex månader gamla. Det gällde bland annat utbetalningar av ersättningar till asylsökande – men eftersom många av dem blivit utskrivna från Migrationsverket, och inte varit möjliga att få kontakt med, har de gått miste om ersättningarna, enligt anmälan. Flera av handlingarna, som varit av sekretesskaraktär, har förvarats felaktigt och dessutom har medarbetarna nyttjat tjänstebilsparkeringen för privat bruk.

Personalansvarsnämnden ser allvarligt på omständigheterna som framkommit, men friar medarbetarna. Istället konstaterar nämnden att det hela beror på bristfälliga rutiner. "Bristfälliga rutiner är emellertid inte något som enskilda medarbetare kan lastas för, utan detta får istället tillskrivas arbetsgivare och arbetsledning", står det i beslutet. Dessutom påpekas att närmaste cheferna informerats om den ansträngda situationen på arbetsplatsen. När det gäller tjänstebilsparkeringarna, som använts privat, säger personalansvarsnämnden att det framkommit att både teamledare och enhetschef tidigare sanktionerat enstaka korttidsnyttjande för privat bruk och friar de anställda även på denna punkt.