Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för tidningen Affärsvärlden framställt en lista över de ekonomiska resultaten i landets 290 kommuner, med och utan statsbidrag inräknat. Totalt gjorde landets kommuner i fjol ett resultat på 21,5 miljarder kronor, vilket var 9,7 miljarder bättre jämfört med 2015. Affärsvärlden berättar att det bland annat är reavinster från försäljning av mark och fastigheter, med anledning av ökat bostadsbyggande, som stärkt kommunernas resultat.

Men de statsbidrag och utjämningsbidrag som utbetalas till kommunerna gör också sitt för de ekonomiska resultaten, visar det sig. Allra mest stats- och utjämningsbidrag fick Malmö, 4,6 miljarder för 2016. Näst mest fick Göteborg, 2,5 miljarder – och därefter kommer Norrköping med närmare 1,4 miljarder i bidrag. Norrköpings kommuns ekonomiska resultat skrevs 2016 till drygt 199 miljoner kronor – men räknas stats- och utjämningsbidrag bort blir det istället minus på nära 1,2 miljarder kronor. Stockholm bidrog med nära tre mljarder till andra kommuner i landet, men även Danderyd, Täby, Lidingö, Solna, Nacka och Sollentuna hör till kommuner i Stockholms län som måste dela med sig av sina skattemedel till andra.

– Utjämningsstöden handlar om att skapa likvärdiga villkor för alla kommuner. Det är orimligt att räkna bort det stödet (i årsredovisningen), för om alla kommuner ska ha lika villkor i Sverige måste det ske en omfördelning, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S), som anser att rika kommuner borde ta större ansvar för flyktingmottagande, något som blivit en stor utgift för kommunerna.

Artikelbild

| Bidragstagare. Norrköpings kommuns bokslut för 2016 visade plus 199 miljoner - men räknar man bort stats- och utjämningsbidragen blev det minus 1,18 miljarder.

Lars Stjernkvist menar att Norrköpings kommun skulle kunnat få större intäkter om den fått ta del av skatteintäkter från pappersindustrin, som är en stor och betydande näringsgren inom kommunen med pappersbruken Braviken (Holmen), Skärblacka Bruk (Billerud-Korsnäs) och Fiskeby Bruk.

– De pengarna ska fördelas över hela landet, påpekar han.

I Norrrköping följer de styrande omfördelningen av skattemedel i landets kommuner.

– Vi är väl medvetna om att det kan bli justeringar i reglerna, så att vi måste stå för en större del av av kostnaderna med egna skatteintäkter. De har tidigare funnits förslag om att ändra i försörjningsstödet, och inte ta så stor hänsyn till kommunernas kostnader för försörjningsstöd, säger han.

Se hela listan här.