Detaljplanen tillåter minaret, men Bosniska Islamiska Församlingen har förklarat att den inte kommer att användas för böneutrop.

– Församlingen har juridiken på sin sida, så det är ju en fråga som får lösas i dialog med den, men att avstå från minaret skulle kunna vara ett sätt att göra flera trygga med att det inte blir några böneutrop, säger kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD) och tycker inte att religionsfriheten kan ligga i minareten.

Frågan om utformningen av moskén har länge diskuterats mellan kommunens tjänstemän och företrädare för den Bosniska Islamiska Församlingen. Ännu har inte den slutliga bygglovsansökan lämnats in.

Artikelbild

| Eva-Britt Sjöberg (KD) föredrar en moské utan minaret.

Vänsterpartiets oppositionsråd Mona Olsson har inga problem med en minaret.

– I Norrköping har vi många kyrkor, frikyrkor, minst fyra ortodoxa kyrkor och moskéer i olika lokaler, säger hon och pratar om kyrktorn och klockstaplar.

Miljöpartiets Mia Sköld har inte heller något emot en minaret.

– Men det är bra om man håller sig till en västerländsk stil, säger hon.

Artikelbild

| Reidar Svedahl (L) har ingen egen stark åsikt, utan tänker låta nämnden diskutera frågan.

– Bygg- och miljöskyddsnämnden är en myndighetsnämnd. De kommer att fatta beslut utifrån en rad parametrar och jag vill inte föregå den processen, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Det är Reidar Svedahl (L) som ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden.

Artikelbild

| Mona Olsson (V) ser inga problem med en minaret.

– Jag har ingen stark åsikt. När vi får in det här till nämnden ska vi behandla det utifrån detaljplanen. Nämnden får ha en diskussion om förslaget och bedöma om det smälter in i miljön eller inte, säger han.