– Den tillströmningen har jag inte varit med om tidigare, säger Karin Jonsson, som varit aktiv inom partiet i sedan 80-talet, är partiets kommunalråd nu och första namnet på partiets lista i kommunvalet.

Sedan 2014 har Centern suttit med i den styrande Kvartetten i Norrköping tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Partierna har redan förklarat att de går till val var för sig, men gärna fortsätter att styra om valresultatet gör det möjligt.

– Därför har vi ett rätt omfattande politiskt program som tar upp alla områden, säger Karin Jonsson.

Tre områden är dock prioriterade.

Ett av dem är att hela kommunen ska utvecklas. Det handlar till exempel om fortsatta bredbandutbyggnad, fortsatt utveckling av turismen och att få till olika boendeformer.

– Till exempel trygghetsboende för äldre. Där behöver vi prestera bättre i de mindre orterna, säger Karin Jonsson.

Jobb och företagande är ett annat prioriterat område.

– Vi har sagt att vi ska vara bland de tio bästa på företagsklimat. Det handlar om att ha en organisation som är serviceinriktad, säger Christian Widlund, andra namn på kommunlistan.

Bredbandsutbyggnaden är viktig för möjligheten att ha sitt företag på landsbygden och på så sätt kunna skapa arbetstillfällen där.

Redan förra mandatperioden fick Karin Jonsson ansvaret för utbyggnaden och hon ser att kommunen håller sin egen tidsplan som säger att 95 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband år 2020. På Vikbolandet har det blivit förseningar, men hon beskriver hur företaget som ansvarar för byggandet där nu gör en omstart.

Arbetslösheten ska minskas genom fler yrkesutbildningar mot de områden där det i dag kan gå snabbt att få jobb.

– Det är oerhört viktigt att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden. Det kan vara steget in i samhället, säger Kajsa Törnqvist Netz, som står på plats nummer sex på kommunlistan.

Miljö och klimat är också ett prioriterat område och där vill partiet att Norrköping ska bli den energieffektivaste kommunen.

– Det är viktigt att framställa energi på ett miljövänligt sätt, men också att inte slösa, säger Kerstin Sjöberg, kretsordförande i Norrköping.

Andra mål är att kommunen enbart ska använda förnybar energi och drivmedel år 2030, att andelen närodlad mat ska öka i de kommunala köken och så att åkermark ska brukas, i stället för att förbrukas.