– Det är oerhört tandlöst av Skolinspektionen att inte direkt dra in tillståndet för huvudmannen när bristerna är så stora och vi tror att barnen inte får den utbildning de har rätt till, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Hon vill att presidierna för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden gör en gemensam skrivelse.

– Om de två största partierna är eniga borde Skolinspektionen ta hänsyn till det.

I skrivelsen vill hon också att det ska framgå att kommunen kan se till att eleverna snabbt placeras om till andra skolenheter, gärna till vårterminens start 8 januari.

Vid en inspektion på den muslimska friskolan våren 2016 konstaterade Skolinspektionen en lång rad brister. Med hot om ett vite på 750 000 kronor krävde inspektionen att bristerna skulle vara åtgärdade till i oktober.

Vid ett besök efter det konstaterades att de flesta av bristerna fanns kvar och att ytterligare en hade tillkommit. Vitet höjdes till 1,2 miljoner kronor om bristerna inte är åtgärdade till 3 april. Inspektionen kan också dra tillbaka tillståndet och därmed stänga skolan.

Sophia Jarl tycker att skolan, för de 160 elevernas skull, borde stängas direkt och hon tycker att beskeden från Socialdemokraterna har varit otydliga.

Skolkommunalrådet Olle Johansson (S) är inte beredd att skriva under någon uppmaning om att skynda på ett nedläggningsbeslut.

– Skolinspektionen är inne i en process och har god kännedom om kvalitén på skolan. Det är ändå deras kompetens att hantera detta, säger han.

Däremot tänker han ta upp frågan vid ett möte på torsdagen där både Sophia Jarl och kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) är med. Han är orolig för eleverna och han kan tänka sig en gemensam skrivelse till Skolinspektionen om man blir överens om formuleringen.

Lars Stjernkvist är också orolig och förstår Sophia Jarls otålighet. Han håller med om att det är långt kvar till 3 april.

–Men det viktigaste i det här läget är att fråga sig vad vi i kommunen kan göra nu så att barnen får det bästa tänkbara stöd. Vi vet att varje dag och varje vecka är viktig för elevernas utveckling, säger han.

– Det är inte kommunen som bestämmer och i det här läget vet vi ju inte om en skolnedläggning är det bästa, fortsätter han.

Isam Bardaqji på Kunskapsljuset vill inte kommentera i telefonen, utan hänvisar till ett pressmeddelande. I det skriver han att skolan avböjer "att medverka i en debatt som främst, eller enbart har politiska förtecken".