– Vi tycker att debatten har blivit onyanserad och vill visa att inte alla moderater står bakom en önskan om att inte visa slöjor i kommunal marknadsföring, säger Matilda Ekeblad, ordförande i Moderata ungdomsförbundet i Östergötland.

LÄS MER: Slöjor skapade debatt – tog timmar

Tillsammans med Henrik Dalgard, förste vice distriktsordförande för Muf Östergötland, har hon skrivit en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. Under rubriken "Slöjan har en plats i svenska samhället" menar de att Norrköpingsmoderaterna, med sina krav, snarare kan bidra till att försvåra integrationen för de kvinnor som lever under förtryck än att hjälpa dem.

Artikelbild

| Norrköpingsmoderaterna Sylvia Nilsson och Sophia Jarl var de som stod bakom den omdebatterade interpellationen i kommunfullmäktige.

– När diskussionen handlar om slöjor ska finnas i kommunal reklam eller inte, bagatelliserar vi det verkliga problemet. Det är att börja i fel ände, säger Matilda Ekeblad.

Sylvia Nilsson, som tillsammans med Sophia Jarl stod bakom den omdebatterade interpellationen, anser dock att Muf feltolkat vad de ville ha sagt, och att de aldrig förordat ett förbud mot att visa personer i slöja i kommunens informationsmaterial.

– Vi skulle vilja att debatten handlade om det som vi egentligen frågade om i interpellationen, vilket var minderåriga flickor.

Kan du känna att ni borde ha formulerat er annorlunda?

– Nej, jag tycker inte att vi skulle ha formulerat oss annorlunda. I Mufs artikel skriver de att alla människor måste ges möjlighet att skapa sin egen identitet, och här är vi helt eniga. Men vi menar att alla flickor som tvingas att bära slöja, de har ju inte den möjligheten, säger Sylvia Nilsson.