Efter att ett tiotal får dödats av en varg i måndags morse begärde LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, skyddsjakt på vargen.

Länsstyrelsen godkände jakten i sitt yttrande till Naturvårdsverket som är den myndighet som fattar det avgörande beslutet.

- Ännu är inget beslut taget och det är Naturvårdsverket som är den myndighet som avgör om det blir skyddsjakt på en fredad art som vargen är, säger Thomas Modin vid länsstyrelsen i Östergötland.

Artikelbild

Naturvårdsverket har fått in ansökan om skyddsjakt på två vargar.

- Dels den på Vikbolandet som dräpt vid sju tillfällen, dels den som dräpt över 20 får i Hällestad, Finspång.

Länsstyrelsen i Östergötland har då fått yttra sig i de båda fallen.

- Under måndagskvällen gjorde vi en samlad bedömning att vi tillstyrker skyddsjakt på den varg som vid sju tillfällen rivit får på Vikbolandet, men inte på den varg som bara rivit vid ett tillfälle i Hällestad, säger Thomas Modin.

Naturvårdsverket ska nu med länsstyrelsen utlåtande fatta ett beslut om det blir skyddsjakt eller inte.

- De kommer även att föreskriva hur jakten ska bedrivas om det nu blir skyddsjakt.

- Jag förutsätter att det i så fall en begränsad skyddsjakt för den djurägaren, markägaren eller jakträttsinnehavaren det berör.

Det finns inga fasta regler för hur skyddsjakten ska bedrivas, utan man gör individuella bedömningar från fall till fall.

- De kommer säkerligen även att tidsbegränsa en eventuell skyddsjakt.

Naturvårdsverket hanterar ansökan om skyddsjakt på varg skyndsamt och handläggningstiden bör ligga kring en-två dagar, vilket gör att ett besked bör komma under tisdagen eller onsdagen denna vecka.