– Om alla hjälps åt i regionen kan vi skapa både arbeten och kompetensutveckling, sa Bahjat Mourad, arrangör för nätverksträffen. Många har hamnat i utanförskap och det är ett samhällsproblem vi måste lösa i dag och inte i morgon. En sådan här träff betyder att vi kan mingla och knyta nya kontakter och det kan även generera jobb.

Cirka 200 personer deltog i nätverksträffen på Campus där bland annat politiker och näringslivsföreträdare fick ge sin syn på regionen och framtidens arbetsmarknad.

– Framtidens förlorare är regioner och städer som sitter fast i gamla strukturer, sa Linköpings kommunalråd Paul Lindvall (M). Det är viktigt att vi politiker ger förutsättningarna för att skapa ett attraktivt samhälle.

Lars Stjernkvist (S) berättade hur Norrköpings kommun jobbar med mentorsprogram och praktikplatser för att lyckas med generationsväxlingar. Från universitetet har man också klara kopplingar till kommunen som arbetsgivare.

– Vi har ett samarbetsavtal med kommunen som ger studenter klara ingångar, sa Mattias Severin, LiU. Det ger även bra erfarenheter tillbaka in på universitetet.

Patrik Dahl från personalavdelningen på SAAB underströk industrins betydelse för välfärden i regionen och tipsade om att framtidsjobben finns i industrin och studenten Jens Antonsson sa att studenterna vill se mer intresserade företag.

Nätverksträffen avslutades med en kort paneldebatt där deltagarna i stort var överens om att det är samverkan som är vägen till framgång.