Larmet om lösa föremål kom 12.59. Det ska röra sig om en reklamskylt som blåst ner och ligger i "vänster körfält" på Ståthögaleden. Enligt larmet ska det vara strax norr om Packhusrondelen.