På söndag är det dags för EU-val och precis som vid riksdagsvalet i fjol har Norrköping 72 stycken valdistrikt. Förberedelserna har involverat att hitta vallokaler, rekrytera och utbilda röstmottagare samt se till att material finns på plats inför valdagen. Nytt för detta val är även att vallokalerna har öppet till klockan 21 vilket är en timme längre än vanligt. Helena Nöid arbetar som valsamordnare på Norrköpings kommun och säger att det mesta är sig likt.

– Den främsta skillnaden i röstproceduren är den förstärkta valhemligheten som innebär att man nu plockar sina valsedlar utan insyn, säger hon.

På Stadsbiblioteket har responsen på den nya valhemligheten varit blandad.

Artikelbild

| Det har gått att förtidsrösta i EU-valet sedan 8 maj.

– En del förstår inte riktigt varför den behövs när man redan haft möjlighet att ta flera valsedlar men många är också positiva till att vara mer ifred, säger Gert Skärlina som arbetar som röstmottagare på Stadsmuseet.

Hittills har drygt 14 000 förtidsröster registrerats i Norrköping vilket är en ökning med drygt 1300 stycken jämfört med samma tidpunkt inför valet 2014. Gert Skärlina märker att fler röstar ju närmre valdagen kommer.

– När förtidsröstningen öppnade för två veckor sedan rörde det sig omkring 140 röster om dagen, nu är vi uppe i snart 300, säger han och tillägger att engagemanget överlag känns positivt.

– Det finns ett genuint intresse för valet hos många, säger Gert Skärlina.