Enligt en orosanmälan från Säkerhetspolisen (Säpo) som skickats till Norrköpings kommun sitter tre barn till IS-resenärer fast i flyktingläger i norra Syrien. Det var Sveriges Radio Östergötland först med att rapportera om.

– För en tid sedan fick vi in en orosanmälan från Säkerhetspolisen. Mycket är av naturliga skäl hemligt, så jag kan inte säga så mycket om själva anmälan, säger Roger Källs (S), ordförande i Socialnämnden.

Barnen eller föräldrarnas senast kända bokföringsadress var i Norrköping. I orosanmälan skriver Säpo bland annat följande: "Vår bedömning är att dessa föräldrar på ett eller annat sätt varit delaktiga i att stödja en terrororganisation".

Artikelbild

| Socialnämndens ordförande Roger Källs menar att även denna orosanmälan behandlas enlgt vanlig praxis.

Finns någon av föräldrarna med i bilden?

– Det är inget som jag kan gå in på, säger Källs.

Vidare skriver Säpo att man misstänker att barnen har farit illa då de befunnit sig i en konflikt. Vid sin hemkomst till Sverige ska barnen "vara i behov av stöd eller hjälp från Socialtjänsten".

Hur jobbar ni med den här orosanmälan?

– Vi jobbar med den som med alla andra anmälningar. Vi tittar på hur det ser ut med vårdnadstagare, vi tittar på föräldrarna om de kan anses vara lämpliga och så vidare. Vi följer vanlig praxis helt enkelt, säger Källs.

– Som vi ser det så täcker den svenska lagstiftningen även de här barnen, det behövs inte några nya lagar, fortsätter han.

Enligt Roger Källs känner han inte till något liknande ärende som nått kommunen.

– Inom citationstecken är vi lyckligt lottade när det gäller IS-resenärer från Norrköping.

Trots det ovanliga fallet menar Källs att det finns kompetens nog på socialkontoret.

– Man kan göra en liten jämförelse med hedersrelaterade ärenden. Det finns handläggare med goda kunskaper där, säger han.

Vad kommer att hända med barnen?

– Det är ju svenska staten som bestämmer om barnen ska hämtas hem till Sverige eller inte. Det är inget som vi på kommunen kan besluta om, säger Roger Källs.