NT kunde rapportera att "fientligheterna inställes på hela fronten" klockan 11:00 (fransk tid!) den 11 november 1918. På söndagen var det för exakt hundra år sedan och ur det tidsperspektivet är det naturligtvis intressant att nu studera hur NT, då nyss fyllda 160 år, bevakade det efterlängtade krigsslutet. Nyheten dominerade givetvis hela förstasidan och tog ytterligare spaltplats på några av insidorna.

Samtidigt rullade vardagen på i skuggorna och letar man en bit bortom krigsrubrikerna, som "Republiken Tysk-Österrike ansluter sig till Tyskland", gjorde NT samma sak då som nu, det vill säga bevakade Norrköping och den omedelbara omnejden ur det lokala perspektivet. Och på det lokala planet fick glädjen och lättnaden över att kriget var över konkurrens av oron inför framtiden. Vad händer nu?

NT skrev så här i "fredsupplagan":

Artikelbild

Amerikanska soldater tar en paus i ruinerna i närheten av franska St Mihiel. Bilden togs i juli 1918. På söndagen är det hundra år sedan första världskriget tog slut.

"Kriget är slut.

Hur var det – kommo vi inte överens om att möta vapenstilleståndet ivrigt längtade dag med leende munnar och strålande ögon? Skulle vi inte hissa flaggorna i topp, bjuda våra vänner till fest eller hålla en tacksamhetens stund med oss själva i vår kammare?

Det blev ingenting av detta. Oron i dessa dagar inför vad som nu skall hända är starkt i släkt med stämningen från 'svarta veckan' 1914. Krigsåren blevo för många och långa för att världen med ens skulle finna sig tillrätta med en ny tid. Kanhända skall vägen till den slutliga freden ännu bjuda på många svårigheter och ställa stora krav även på oss neutrala. Alldeles tydligt är till exempel att den dyrtid, vi måst vänja oss vid, icke än på månader skall bytas i nämnvärdt bättre förhållanden".

NT var således snabbt ute och varnade för att eldupphör inte automatiskt och omedelbart skulle leda till en enklare eller ljusare vardag.

Artikelbild

NT tog ytterligare ett rejält steg in i modern tid i och med flytten till Hospitalsgatan 1918. I det egna tidningshuset installerades en ny och större rotationspress. Här trycktes tidningarna som berättade om krigsslutet.

Men nyheten om att klädransoneringen – bland annat på strumpor, bomullsflaneller och linnevävnader – skulle lättas inom bara några dagar, publicerades ändå alldeles intill det varnande fingret om en fortsatt hög prisnivå. Och när ortpriserna på oskummad mjölk samtidigt avslöjades, visade det sig att det nya minutpriset (priset som konsumenten betalar i detaljhandeln) i fortsättningen skulle uppgå till 51 öre i Norrköping. Att jämföras med det tidigare priset på 35 öre. För Linköping var motsvarade nya pris 48 öre, för Söderköping 46 öre och för Valdemarsvik 47 öre.

Parallellt med första världskriget plågades, bland annat, Sverige av den fruktade spanska sjukan.

Artikelbild

Vardag igen sedan kriget tagit slut och på Nya torget var det julmarknad.

Samma dag som första världskriget tog slut, anmäldes 126 nya fall bara i Norrköping. Samtidigt konstaterades att sjukdomen ändå krävde allt färre dödsoffer. Hjälpinsatserna, små som stora, var generösa och NT rapporterade att "sjukhjälpsbyrån å rådhuset" fått nya penningbidrag i kampen mot sjukdomen. AB Rundströms maskinaffär skänkte 1 000 kronor, fröknarna Eller och Maria Moberg fyllde på med 700, fru Amanda Brück bidrog med 200 och kyrkoherde J Sjöholm sköt till en hundring.

Norrköpings apotekare skänkte 1 000 kronor och NT:s insamling till spanska sjukans offer hade den 11 november 1918 nått 2 100 kronor.

Artikelbild

Så här såg det ut på Norrköpings gator år 1918. Bilden är från kommersen på Hamngatan utmed Strömmen.

Sjukdomen fortsatte trots det att skörda offer och NT berättade, i "fredsupplagan", om ett hjärtskärande fall:

"En 5-årig flicka skulle i går med tåget från Arkösund föras till Söderköping för att där erhålla vård för en halssjukdom. Vid ankomsten till Kuddby tyckte sig den medföljande vårdarinnan märka något underligt med barnet, varför vid ankomsten till Norrköping läkare eftersändas. Denne kunde dock endast konstatera att döden redan inträdt. Liket fördes till bårhuset å gamla kyrkogården".

Det berättades också att flickans mamma samtidigt låg insjuknad i spanska sjukan medan fadern, med tyska rötter, hade deltagit i striderna på västfronten.

För honom följdes en mardröm av en annan.