Det berättar Ragnsells platschef Erik Gustafsson på Häradsudden. Under måndagen var det officiell invigning av Norrköpings stora avfallsanläggning vid Borg, som numera drivs av Ragnsells. Landshövdingen Elisabeth Nilsson invigde in närvaro av inte mindre än 130 inbjudna gäster. Både kommuner, statliga myndigheter och potentiella kunder var inbjuda och fick en guidad tur över området.

Econova som hittills drivit anläggningen kastades ut sedan Eon, som ägde marken, oväntat sålde till Ragnsells i början av förra året. Detta som en del av en större affärsuppgörelse.

Det innebar att Ragnsells kunde flytta in på anläggningen vid årsskiftet och ta över den deponi som Econova lämnade efter sig. Dessutom behövde man inte begära nytt miljötillstånd eftersom tillståndet följer platsen och inte företaget.

Artikelbild

Ragnsells har tagit över en anläggning som är består av totalt 95 hektar men tillståndet att bedriva avfallshantering omfattar bara 26 hektar.

– När vi kom hit var den yta som finns för deponi helt full. Econova hade maxat tillståndet, vilket innebär att vi fått lägga vårt eget deponimaterial för mellanlagring sedan dess. Men nu håller vi på att sorterar det som Econova lämnat efter sig för att minska mängderna. Metoden kallas "landfillmining" och innebär att vi kör deponimassorna genom en skaksikt som sorterar ut en rad olika fraktioner. På det sättet har vi kunnat återvinna cirka 70 procent av det som låg på deponin, som nu kan användas till annat. Resten lägger vi tillbaka men det innebär också att vi nu får plats med vårt eget material, säger Erik Gustafsson.

Detta är en av de stora satsningar som Ragnsells nu inlett på anläggningen men det finns mer som introduceras framöver.

– Vår nisch kommer att bli, utöver den vanliga deponiverksamheten, att satsa på askor och förorenade jordar och där finns det en mycket spännande utveckling som vi hoppas mycket på, säger Erik Gustafsson, som berättar att det idag finns 12 anställda men att man räknar med att det blir fler nyanställningar redan under hösten.

Artikelbild

Lite oväntat stöter vi på en representant för Myrorna, Jimmy Thunlind som bjudits in till invigningen.

– Ja, det är faktiskt så att vi skickar avfall hit. En lastbil per vecka blir det. Ibland finns det saker i våra containrar som folk har skänkt som är i så dålig skick att det måste gå vidare till en avfallsanläggning. Det gäller sådant som möbler och porslin som vår egen anläggning inte klarar av att pressa samman, säger Jimmy Thunlind.