Miljökontoret har inventerat ungefär 1 000 byggnader, uppförda mellan 1956 och 1973.

Det mycket farliga giftet (se faktaruta) förbjöds redan 1972 men under miljonprogrammets flitiga byggande i Sverige under främst 60-talet hamnade stora mängder PCB som fogmassor kring fönster och dörrar.

Totalt räknade man inför saneringen med att det fanns 200 ton PCB i fogmassor runt om i Sverige.

Fastighetsägarna fick fram till den sista juni 2014 på sig att genomföra saneringen. Många rapporterade att det fanns betydligt mycket mer PCB än man trott. Hur mycket som kommer att ha tagits bort är ännu för tidigt att säga. Vissa mindre fastighetsägare har varit svåra att nå överhuvudtaget, andra har fått dispens för att man snart ska bygga om och på vissa ställen sitter PCB-fogen så till att det inte har gått att sanera.

I Norrköpings kommun har fyra fastighetsägare fått dispens för att de ska bygga om och nio har fogmassor som inte går att ta bort.

Vissa typer av byggnader har fått längre tid på sig att sanera.

– Det gäller industribyggnader som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973.Men också bostadshus som byggdes sent, mellan 1970 och 1973. Då har man fram till halvårsskiftet nästa år på sig, säger Per Larsson på bygg- och miljökontoret, som hållit i saneringen men som nu har gått i pension.

Per Larsson påminner att man själv har skyldighet att kontrollera om det förekommer PCB-fogar och att man ska rapportera det till Bygg- och miljökontoret.