Dålig inomhusmiljö var orsaken till att kommunen tog beslut om att riva två av Råsslaskolans byggnader. De gamla byggnaderna kommer nu att ersättas med en större lokal på cirka 6 500 kvadratmeter. Med förhoppningen att huset ska stå klart till vårterminen 2021 är Gunilla Persson, rektor på Råsslaskolan, glad och förväntansfull inför byggstarten.

– Vi har ju väntat i fyra år, så det känns skönt att det äntligen händer, säger hon.

I takt med att kullarna växer finns det ett tydligt behov av större lokaler.

Artikelbild

| Har tar elever från årskurs fyra de första spadtagen.

– Det är stor inflytt här ute i Kolmården. När det planeras för nya bostadsområden så måste annan samhällsservice hänga med och där är skolan jätteviktigt, säger Gunilla Persson.

Undervisningen kommer att fortgå som vanligt under byggnadsperioden och skolan har haft tät kontakt med Erlandssons Bygg för att förbereda både personal och elever.

– En byggarbetsplats påverkar självklart miljön. Vi diskuterar möjligheterna för Erlandssons att komma hit och prata arbetsmiljö och säkerhet med eleverna, säger Gunilla Persson.

Wiggo Johansson går i fjärde klass och var en av de fem elever som fick ta det första spadtaget.

Artikelbild

| Wiggo Johansson, Melinda Malmberg, Elsa Thyrberg Solstad, Astrid Almström och Linus Rådstam fick äran att gräva först.

– Jag är med i elevrådet och ska gå i den nya byggnaden när jag börjar i sexan, tror jag. Det känns jättebra att få en ny skola, säger han.