Tillsammans med Renströmmen vill hotellet utöka för att stå sig i konkurrensen. Det ska gå från att främst vara ett hotell för affärsresenärer till att bli ett familjehotell. Dagens 162 rum ska bli omkring 240 stycken och restaurangen ska växa och öppnas för allmänheten. Ytterligare en huskropp ska uppföras mot innergården, en trädgård med vatten skapas, liksom fler parkeringsplatser under jord.

Så ser planerna ut, men nu startar detaljplanearbetet och det finns en hel del aspekter att ta hänsyn till.

Kvarteret Renströmmen omfattar byggnader med stora kulturhistoriska värden och ligger också i närheten av Carl Johans park, även den av kulturhistoriskt värde. Detta och det exponerade läget i stadsbilden måste ett nybygge ta hänsyn till i allt från utformning till material och färgsättning.

Artikelbild

| Tillsammans med Renströmmen vill Scandic Norrköping City utöka. Men det finns många aspekter att ta hänsyn till i detaljplanearbetet som nu inletts.

Området bedöms också kunna innehålla intressanta fornlämningar och enligt länsstyrelsens inventering finns föroreningar i marken.

Den nya detaljplanen beräknas kunna antas under 2018.