Jasminskolan, som drevs av Sommarens ekonomiska förening, startade höstterminen 2010. I mars 2013 sattes den i konkurs sedan Skolinspektionen dragit in tillståndet. Det indragna tillståndet innebar också att kommunen slutade betala ut bidrag till verksamheten.

Granskningen av föreningens räkenskaper visade på en rad missförhållanden. Privata kostnader, som en stor mängd parkeringsböter, hade betalats av skolan och inköp av cigaretter hade bokförts som inköp av råvaror och förnödenheter. Dessutom var bokföringen under all kritik. Vad som hänt i rörelsen gick inte att utreda i efterhand.

Samtliga tre ledamöter i Sommarens ekonomiska förening åtalades, efter konkursen, vid Norrköpings tingsrätt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Två av ledamöterna nekade till brott medan den drivande i styrelsen, Omar Nur, medgav att han gjort sig skyldig till bokföringsbrott på grund av okunskap.

Artikelbild

På måndagen dömdes Omar Nur till villkorlig dom och 180 dagsböter à 250 kronor för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Även en av de andra ledamöterna dömdes till villkorlig dom för samma brott. Han fick villkorlig dom och 180 dagsböter à 50 kronor. Den tredje styrelseledamoten dömdes enbart till 80 dagsböter à 50 kronor för ringa bokföreningsbrott. Han friades samtidigt för två andra åtal om bokföringsbrott liksom för försvårande av skattekontroll.