Han är aktiv i skolans påverkansutskott, som under en längre tid drivit frågan.

– Första gången vi tog upp ämnet med skolledningen var de tveksamma på grund av kostnader och risken för att bindorna bara skulle hamna i toaletten, säger Joel Kvarlin.

Men eleverna gav inte upp, utan fortsatte att trycka på. De genomförde bland annat en enkät bland skolans elever, som visade att omkring 90 procent var positivt inställda till förslaget.

Artikelbild

– Precis som toapapper borde mensskydd vara en självklarhet. Har man behov av en binda, ska man inte behöva springa runt och jaga rätt på en.

Projekt med gratis mensskydd har genomförts på två skolor i Uppsala och Hagaeleverna kontaktade en av dem för att få lite mer information. Satsningen visade sig fungera väl och var heller ingen större kostnad för skolan. De flesta elever använder nämligen skolans mensskydd enbart om de egna tagit slut.

Påverkansutskottets gedigna arbete fick till sist skolledningen att nappa på idén och den första februari kommer skåp med mensskydd att sättas upp. Ett stort skåp på tjejtoan och ett mindre på den könsneutrala toaletten.

– Vi tycker det är viktigt att ha ett transperspektiv.

Nu hoppas eleverna att Hagagymnasiet blir en förebild för andra Norrköpingsskolor.

– Det är ett litet, men viktigt steg mot ett mer jämlikt och rättvist samhälle.