Beslutet togs häromdagen i Vård- och omsorgsnämnden efter förslag från en av nämndens ledamöter, Torbjörn Wester, som påpekat att Norrköping håller på att hamna på efterkälken.

– Jag är jätteglad över att vi äntligen kommer vidare i den här frågan. Finspång har redan wifi på kommunens äldreboenden och Linköping har fattat beslut om att införa det. Det finns inget skäl att Norrköping ska ligga efter. Min förhoppning är att alla äldreboenden ska ha wifi senast vid valet 2018, säger Torbjörn Wester (L).

Torbjörn Wester understryker att internet är en förutsättning för deltagande i samhället när vi numera använder nätet till allt. Många äldre har tagit till sig av ny teknik och är internetanvändare.

– Det är redan idag många äldre som använder surfplattor och kanske får hjälp av barn och barnbarn när så behövs. Det finns dessutom många bra äldrevårdsappar som kan vara bra att använda, säger Torbjörn Wester.

Tjänstemännen ska ta fram ett underlag till beslut där man bland annat tittar på lokalernas beskaffenhet. De flesta byggnader har redan idag fiber och då handlar det bara om att montera routrar.