Ljura bäck visar kraftigt förhöjda värden av PFOS. Misstankarna går i riktning mot de omfattande brandövningar som både flygplatsen och räddningstjänsten genomfört längs Arkösundsvägen.

Försvarets arbete med att kartlägga sina försyndelser har också inneburit att andra vaknat. Nu börjar ett mödosamt arbete att hitta övriga källor till dessa potentiellt mycket skadliga ämnen i vår natur. Det handlar inte bara om PFOS utan alla de olika svårnedbrytbara ämnen som finns under samlingsnamnet PFAS.

I Östergötland pågår just nu ett samarbetsprojekt inom ramen för det som populärt kallas MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) där länsstyrelsen och ett antal av länets kommuner startat en kartläggning av räddningstjänsternas övningsområden. Totalt har 26 platser identifierats men inte alla kommuner deltar i projektet så det kan finnas fler. I slutet av året ska en rapport komma från gruppen.

– Vi har också ålagt räddningstjänsterna att presentera en handlingsplan hur de ska gå vidare med för att undersöka spridningen av PFOS från övningsfälten, berättar Isabelle Brobeck på kommunens miljökontor, som deltar i projektet.

Men det är ju inte bara när man övar som brandsläckningsskummet används. Först 2008 förbjöds PFOS, med möjlighet att få göra slut på redan befintliga lager till 2011. Fram till dess kan man misstänka att det använts. En lista på bränder där skummet används ingår därför också i kartläggningen.

Länsstyrelsen misstänker att lakvattnet som rinner ut från nedlagda deponier innehåller förhöjda värden av ämnena, liksom marken runt en rad industrier som använt medlet för ytbehandling som innehåller PFOS. Men den kartläggningen har ännu inte kommit igång.

Läs mer: Giftet rinner ut i vårt dricksvatten

              Synderna kostar försvaret miljonbelopp