Under flera år har det varit brist på förskoleplatser för barn mellan 1–5 år i kommunen. Men under 2018 vände det. Då föddes färre barn än tidigare, vilket får konsekvenser för förskolorna som behöver anpassa sin verksamhet till den nya kostymen. Största minskningen av antalet barn är i Klockaretorpet, Smedby och Navestad.

– Vi får göra stora anpassningar. Tamburinens förskola stänger vi helt, totalt sett är det sex avdelningar i vårt område som vi får slå igen. Det blir drygt 100 platser färre, säger Monica Nyberg Dahl, som arbetar som förskolechef för Triolens enhet där förskolorna Tamburinen, Borgen, Trombonen och Dragspelet ingår.

För att göra övergången smidig för familjerna kommer man i så stor utsträckning som möjligt att hålla ihop barn och personal.

Artikelbild

| Barnen som kommer gå kvar på Dragspelets förskola kommer att få större ytor att röra sig på när man minskar med en avdelning.

– Vi är i en smärtsam fas just nu, både för barn och vuxna. Det finns föräldrar som är oroliga och bekymrade över hur det ska bli till hösten, men när vi väl kommit igång blir det säkert bra. Vi har en plan för hur vi ska skola över barnen, säger Monica Nyberg Dahl.

Hur anpassningen av verksamheterna kommer att drabba personalen är inte klart i dagsläget. Förskolan har sökt statsbidrag för minskade barngrupper, men beskedet om man beviljas anslaget väntas först i slutet av maj eller i början av juni.

– Vi hoppas att vi får det. Men oavsett så tror jag inte att vi kommer att drabbas av övertalighet. Vi har haft ganska många visstidsanställda och kommer att fördela de förskollärare vi har, säger Monica Nyberg Dahl.

Färre antal barn medför inte att barngrupperna blir mindre, möjligtvis kan barnen få större ytor att röra sig på om avdelningen bredvid lägger ner. Så blir det exempelvis för barnen på förskolan Dragspelet. De kommer också att få mer lekmaterial att leka med efter att man tömt Tamburinen.

Artikelbild

| Monica Nyberg Dahl är förskolechef för Triolens enhet där Tamburinen, Borge, Trombonen och Dragspelet ingår.

På flera förskolor passar man på att renovera lokalerna när det finns luft i systemet. Förskolan Hultet i Kneippen flyttar tillfälligt in i Tamburinens lokaler under tiden som deras förskola renoveras. Även förskolorna Vallmon i Haga och Murklan i Smedby är tänkt att renoveras.

– Vi ser det här som en tillfällig nedgång i antalet födslar. Det går upp och ner och nu när det är lägre antal barn passar vi på att utnyttja det till att kunna renovera våra lokaler. Enligt prognosen kommer det att komma upp till tidigare nivåer igen 2022, säger Anna Wass, som arbetar som sakkunnig inom utbildningskontoret.