– Fabriken blev klar för ett par veckor sedan och vi fick en rivstart, säger Mats Wiklund, platschef. Vi har redan kört leveranser till villabyggen i Norrköping och ett industribygge i Linköping och det är tveksamt om våra tre betongbilar kommer att räcka till.

Nordisk betong har valt att lägga den nya fabriken alldeles intill bergtäkten i Klinga som tillhör det statligt fristående bolaget Svevia. Från bergtäkten tar man krossat berg och vinsterna med placeringen är flera.

– Det ger flera synergieffekter att vi finns i Klinga, förklarar Mats Wiklund. Vi är kund till bergtäkten intill och vi har E4:an precis utanför fabriken och det är jätteviktigt för vår fortsatta utveckling.

Artikelbild

| Rivstart. Den nya betongfabriken har tillgång till tre bilar och platschefen Mats Wiklund måste redan fundera på om det kommer att räcka.

Nordisk betong riktar sig till byggföretag i regionen och den starka produktionstakten i bostadsbyggandet är viktig för etableringen. Platschefen förklarar att behovet är stort och att man riktar sig mot små och medelstora kunder.

– Vi använder bara krossat berg för att spara på naturresurserna och vi lägger stor vikt vid support och kvalitet, säger Mats Wiklund.

Betongfabriken, med totalt tre anställda, kan relativt lätt flyttas vidare om det skulle bli aktuellt. JA-koncernen har investerat cirka 15 miljoner kronor i anläggningen som ägs och drivs av Nordisk betong.

– Vi har brytningstillstånd för ytterligare 20 år i Klinga, berättar Lars-Åke Johansson, bergtäktens platschef. Vi bryter cirka 400 000 årston och likhet med betongfabriken hyr vi marken här av Riddarhuset. Vi vet ännu inte hur Ostlänkens dragning kan komma att påverka det här området.