I ett pressmeddelande förklarar HjärtLungs ordförande Inger Ros: "Den största utmaningen för vården är att hitta patienterna. Idag är det ett stort antal personer som har förmaksflimmer utan att veta om det. Med diagnos och behandling finns möjligheter till ett bättre liv".

Kampanjen "Känn Pulsen" har som förlängt mål att i förväg hitta några av de 25 personer som dagligen i Sverige får en stroke just på grund av ett förmaksflimmer som de inte visste om att de hade. HjärtLung tipsar om en enkel metod: "Att morgon och kväll trycka två fingrar på handleden nedanför tummen i 30 sekunder för att känna om pulsen är regelbunden eller oregelbunden. Om man återkommande känner att pulsen är oregelbunden bör man kontakta vården för kontroll. Diagnosen förmaksflimmer ställer sjukvården med hjälp av EKG. Instruktioner om hur man tar pulsen har riksförbundet lagt ut på hemsidan: www.kännpulsen.se