– Vi är överens med en krögare som ska driva krogen i Gamla tullhuset och vi har sökt bygglov för att bygga om det till en restaurang. Men eftersom det är ett kulturminnesmärkt hus handläggs det av länsstyrelsen, som har många ärenden på sitt bord. I väntan på länsstyrelsens yttrande och bygglovsenhetens beslut vill vi avvakta med att presentera våra planer. Vi vill inte föregå några beslut, säger Peter Bodefalk, vd på Spinnhuset Fastighets AB.

Upprustningen och ombyggnaden av Gamla tullhuset har alltså dragit ut på tiden.

Enligt Norrköpings kommuns avtal med Spinnhuset Fastighets AB skulle företaget senast den 31 december 2015 ha rustat upp byggnaden, men denna tid har förlängts tre gånger och skulle ha avslutats den 31 december i år, enligt ett tjänstemannaförslag.

Stadsplaneringsnämnden har dock valt att inte gå på den linjen, utan har beslutat att förlänga tiden en fjärde gång – till den 31 december 2020.

– Vi vill skapa förutsättningar för att planerna på en krog i Gamla tullhuset kan förverkligas. Vi vill verkligen att det här ska bli en levande mötesplats, säger Christian Widlund, förste vice ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Peter Bodefalk, vd på Spinnhuset Fastighets AB, har inte närmare satt sig in i vad stadsplaneringsnämndens beslut innebär.

– Vi vet inte hur lång tid handläggningen tar, men vi hoppas att det inte ligger så långt bort. Vår plan är att öppna restaurangen sent 2019.