Det lutar åt ett nybygge.

Femöresbron har varit avstängd sedan i september förra året, då korrisionsskador på bärande delar upptäcktes vid en inspektion. Sedan dess har Norrköpingsborna fått ta omvägen om Riksbron och det lutar åt att det kommer att fortsätta så ett bra tag till.

– Vi har informerat tekniska nämnden om att vi är skeptiska till en tillfällig lösning. Vi ser stora svårigheter med det, säger Olof Carlsson, verksamhetschef på tekniska kontoret.

Den gamla bron ligger på Strömmens smalaste stället. För att inte blockera arbetsplatsen där skulle spannet för en tillfällig bro bli så långt att arbetet och kostnaden nog skulle bli orimliga för ett provisorium.

En tillfällig flytande bro, som föreslagits, skulle kräva beslut från länsstyrelsen och därifrån har Olof Carlsson inte precis mött något jubel över idén. Bland annat finns säkerhetsaspekten om till exempel ett träd skulle falla i vattnet högre upp och komma flytande.

En renovering av den gamla bron, som enligt planen ska lyftas bort under sensommaren, verkar också bli svårt, även om tanken inte helt övergivits.

– Men det vi lägger krutet på nu är att se till att inte försena en ny bro, säger Olof Carlsson.

Artikelbild

| Det verkar osannolikt att det blir en tillfällig bro som ersättning för den avstängda Femöresbron.

På sitt nästa sammanträde ska nämnden ta ställning till vilken typ av ny bro man föredrar – en balkbro, bågbro eller fackverksbro är det som anses lämplig. Olof Carlsson förklarar att det handlar om den bärande konstruktionen. Oavsett typ kan bron utformas för att likna den gamla bron om det anses önskvärt.