Från förra Riksdagsvalet 2014 fram till 31 augusti i år är det fem "nya" partier som registrerat sig för att ställa upp i valet till Riksdagen 2018 och därmed också i Östergötland. Ett av partierna är välkänt. Det är Liberalerna, alltså gamla Folkpartiet. Ett annat är också välkänt, men betydligt mer hemligt. Det är nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen.

De övriga tre är Medborgerlig samling, Lottokratin och Klassiskt liberala partiet. Klassiskt liberala partiet hette tidigare Liberala partiet och har ställt upp i val 2006, 2010 och 2014. 2015 bytte partiet namn till sitt nuvarande. 2014 fick partiet 1210 röster i Riksdagsvalet. 62 personer lade sina röster på partiet i Östergötland. Både Medborgerlig samling och Klassiskt liberala partiet har kopplingar till Östergötland. Lottokratin har så vitt vi kan se inga kopplingar till Östergötland. På partiets hemsida kan man se att partiet troligen förespråkar en Nordisk union.

Erik Svansbo var tidigare toppnamn för Folkpartiet i Linköping. För två år sedan lämnade han partiet eftersom han saknade "förtroende för någon ledande folkpartist". I augusti presenterades han som medlem i Klassiskt liberala partiet. Ett parti som själva presenterar sig som ett parti som säger "nej till EU, morallagstiftning och slöseri". Den egna individen står i centrum och statens inblandning ska vara så liten som möjligt.

Artikelbild

| Rutinerad. Erik Svansbo var tidigare aktiv i Folkpartiet. Nu är han engagerad i Klassiskt liberala partiet.

– Jag tror inte att någon som känner mig blev överraskad att jag valt det här partiet. Jag har alltid varit klassiskt liberal och tror på den enskildes rätt att bestämma över sitt liv, säger han.

Klassiskt liberala partiet är för total legalisering av droger, legalisering av prostitution och för fri arbetskraftsinvandring. Man vill också avskaffa välfärdssamhället. Kontroversiella åsikter för många väljare.

– Vuxna människor ska kunna göra vad de vill så länge som de inte skadar andra. Det har visat sig att politiken gör mer skada än nytta när den lägger sig i. Samhället ska inte vara någon tjänsteleverantör. Privata aktörer ska på sikt leverera de tjänster som människor efterfrågar. Det enda som staten ska vara ansvarig för är polis och försvar, säger Erik Svansbo.

Ska Sverige ta emot människor som flyr från förtryck och brott mot den personliga friheten?
Artikelbild

| Ny. Pether Ärlemalm har aldrig tidigare varit politiskt engagerad i ett parti. Numera Medborgerlig samling.

– Om det finns någon entreprenör som har egen mark som den vill upplåta för flyktingar så är den fri att göra det. Poängen är att det ska bygga på det egna initiativet, säger Erik Svansbo.

Medborgerlig samling registrerades så sent som i maj i år. Partiet beskriver sig själva som liberala i ekonomiska frågor och konservativa när det gäller synen på samhället och kulturen. Partiet är spritt företrädesvis i söder och Mellansverige. Östergötland är ett eget distrikt med valda ledamöter. Marcus Junhav är distriktsordförande. Pether Ärlemalm är kassör för Medborgerlig Samlings östgötadistrikt. Marcus Junhav berättar att han har varit aktiv miljöpartist för många år sedan. Pether Ärlemalm har aldrig varit partipolitiskt aktiv. Men han har tidigare röstat på Folkpartiet vid varje val.

Artikelbild

| Har varit med. Marcus Junhav var engagerad i Miljöpartiet för många år sedan. Numera Medborgerlig samling.

– DÖ blev droppen för mig, att Alliansen skulle lägga sig platt i 8 år och mer eller mindre undvika att driva sin egen politik, fick mig att omvärdera min syn på FP (L). Ett svårt svek som jag aldrig glömmer, säger Pether Ärlemalm.

– Jag valde Medborgerlig Samling för att jag tyckte att de befintliga partierna saknade strategier och viljan att lösa de problem som vårt samhälle står inför idag. Jag behövde en politik där pragmatism, evidens och konsekvenstänk var en del av politiken. Sunt förnuft kort och gott, säger Marcus Junhav.

Medborgerlig samling har beskrivits som ett mittenliberalt, mittenkonservativt parti som är för NATO-medlemskap och EU under vissa premisser. Partiet vill ha en restriktiv asylpolitik där chansen till beviljade uppehållstillstånd kommer vara mycket lågt. Välfärdsstatens uppgift ska främst vara att prioritera utbildning, försvar och rättsväsende.

– Vi vill dra ner på bidrag överlag. Vi vill att flit och strävsamhet ska löna sig och ser inget egenvärde med höga skatter, svarar Marcus Junhav och Pether Ärlemalm.