På måndagen satte sig niondeklassare i hela landet för att skriva nationellt prov i matte. De papper de fick i sina händer var dock inte det ordinarie provet utan ett ersättningsprov, då det redan på fredagen blivit känt att frågorna läckt ut på förhand. Och samma sak sker idag, onsdag, när nästa delprov ska skrivas.

Spridningen av matematikprovet var bara en i raden av läckor kring det nationella provet som ägt rum under det senaste läsåret.

– Just det här delprovet i matematik är särskilt känsligt, eftersom det enbart behövs svar från eleverna. Så har de sett provet på förhand kan de plugga in svaren, säger Johannes Bulkay, en av två rektorer på Klingsborgsskolan.

På onsdagsmorgonen gick Skolverket därför ut med information om att de skärper reglerna och rutinerna kring de nationella proven.

– Situationen är ohållbar. De allra flesta skolorna följer våra tydliga regler men det räcker att någon skola slarvar för att spridning ska vara ett faktum, säger Anders Boman, chef på Skolverkets provenhet, i ett pressmeddelande.

En av förändringarna innebär att skolorna kommer få de nationella proven utskickade närmare inpå själva provdatumet. Dessutom kommer sedan facit att skickas ut så att det finns på skolorna tidigast samma dag eller dagen efter provdagen. Med detta går Skolverket mer eller mindre tillbaka till en ordning som infördes under läsåret 2015-2016, som innebar att lärarna fick tillgång till provsvaren först efter provdatumet. Den förändringen möttes dock av kritik från flera lärare, och drogs tillbaka 2016, har Lärarnas tidning tidigare rapporterat.

Att landets niondeklassare nu fick skriva ett ersättningsprov istället för det ordinarie provet innebär att de inte får ett samlat provbetyg som visar hur väl de presterat i årets nationella prov, men får i övrigt inga större konsekvenser för eleverna. Däremot drabbar det statistiken.

Som vi tidigare rapporterat har Norrköpings kommun stuckit ut när det gäller hur höga slutbetyg eleverna får, jämfört med hur de presterat på de nationella proven. 2016 fick 47 procent av eleverna i Norrköping ett bättre slutbetyg i matematik än vad de fick på det nationella provet, att jämföra med 29 procent i landet som helhet. För att komma till bukt med den här "betygsinflationen" beslutade riksdagen i december att det nationella provet ska väga tyngre i den slutliga betygssättningen.

LÄS MER:Stina, 9A: "Oerhört stressande när ens framtid hänger på ett prov"