– Sammantaget när vi tittar på alla parametrar så har vi kommit fram till att den bästa lösningen är att vi investerar i krematoriet i Norrköping, säger Anne Olofsson (POSK), ordförande i kyrkorådet i Norrköping.

Annat lät det för nästan exakt ett år sedan. Det var då det dåvarande kyrkorådet föreslog en stängning av krematorieugnarna i Norrköping, man skulle i stället skriva avtal med Linköpings pastorat som skulle sköta Norrköpings behov av kremeringar.

Planerna ledde till en våldsam debatt –  många Norrköpingsbor var tydliga med att de inte ville kremeras i Linköping. Efter en stormig vår flyttade kyrkofullmäktige fram omröstningen till hösten. När det slutgiltiga beslutet skulle fattas i september förra året röstade majoriteten för att förslaget skulle skickas på återremiss, det krävdes en ny utredning i ärendet.

Och där är vi nu. Under vintern har kyrkorådet svängt om – krematoriet i Norrköping ska bli kvar. Anne Olofsson pekar på flera anledningar till att kyrkorådet gjort en vändning i frågan.

– Vi ser en stor befolkningsökning i regionen och att allt fler väljer att kremeras, därför måste vi jobba för att få fram bästa möjliga alternativ.

Det har också tillkommit ny fakta kring kremeringsmöjligheterna i Linköping. Kapaciteten kommer inte att räcka till.

– Här ser man att de nog når taket år 2021, säger Olofsson.

Enligt kyrkorådets ordförande har man även lyssnat på opinionen.

– Vi blev förvånade över alla starka reaktioner som kom från Norrköpingsborna. Vi förstår nu hur viktigt många tycker det här är.

Förslaget är nu att det slitna krematoriet renoveras och får ny utrustning, bland annat nya ugnar. Prislappen lär landa på drygt 60 miljoner kronor.

– När det gäller finansieringen så föreslår vi att det sker i form av lån. Som säkerhet finns intäkter i form av begravningsavgifter som vi får in, säger Anne Olofsson.

Efter renoveringen ska krematoriet i Norrköping fungera i många år till.

Det är nu upp till kyrkofullmäktige att fatta slutgiltigt beslut, det sker den 25 april.

– Vi hoppas givetvis att fullmäktige röstar igenom förslaget. I kyrkorådet råder det i alla fall en politisk enighet kring förslaget, säger Anne Olofsson.

Krematoriet i Norrköping är från 1938. Årligen görs här drygt 1 500 kremeringar.